Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Περί ΥΓΕΙΑΣ.. ο λόγος

Αρχαία Γνωμικά

















Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.



μτφρ: είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος




Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο. Υγιεία τίμιον αλλ' ευμετάστατον



μτφρ: υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή




Υγιεία τίμιον αλλ' ευμετάστατον.


μτφρ: η υγεία είναι πολύτιμη αλλά ευμετάβλητη




Νους υγιής εν σώματι υγιεί.

Από το αντίστοιχο λατινικό ρητό του  Γιουβενάλη



Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος ιήται· Όσσα σίδηρος ουκ ιήται, πυρ ιήται· όσσα δε 
πυρ ουκ ιήται ταύτα χρη νομίζειν ανίητα


ιήται=θεραπεύει, σίδηρος(μτφ.)=εγχείρηση, πυρ(μτφ.)=καυτηρίαση



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου