Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Εκπαίδευση: Αγωγή Υγείας και Πρώτων Βοηθειών


Δεν θα έπρεπε  να περιμένουμε τόσα χρόνια για να ενεργοποιήσουμε το ΕΣΠΑ στο υπουργείο Υγείας και να μην δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις του κλάδου να προσλάβουν προσωπικού μέσω ΕΣΠΑ, ενώ σαν κλάδος έχει υποστεί ζημίες λόγω της μείωσης της τιμής του φαρμάκου, αν και μας στηρίζει με παραγωγικές επενδύσεις και εξαγωγές σε άλλες χώρες.
 Η αγωγή υγείας είναι σημαντική, αφού εξασφαλίζει το πρώτο και βασικό, στοιχειώδες επίπεδο ευζωϊας, όμως οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας ότι εν έτει 2012 δεν νοείται να συζητούμε ακόμα για τα αυτονόητα.
Έτσι μόνο το εκπαιδευτικό αυτό υλικό θα γίνει χρήσιμό. Σε ένα περιβάλλον ευνομίας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. 
       Η εθνική στρατηγική στο σημείο αυτό πάσχει μετά από χρόνια κακοδιαχείρισης που πλέον πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην ανάγκη των πολιτών και να επενδύσουμε στην Επανάσταση του Αυτονόητου. Αυτό που δηλαδή επιτάσσει η κοινή λογική.
   Με αφορμή τα παραπάνω σας παραθέτω πληροφορίες από την ημερίδα με θέμα: Αγωγή Υγείας και Πρώτες Βοήθειες που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στις 4 Φεβρουαρίου 2012 στον ΟΤΕΚ Περαίας Θεσσαλονίκης, Δημόσιο Φορέα Τουριστικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με βάση τους Κανονισμούς περί Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π 173/2002), σε κάθε ανεξάρτητο χώρο εργασίας, πρέπει να υπάρχουν εκπαιδευμένοι από αναγνωρισμένο οργανισμό Πρώτοι Βοηθοί (First Aiders) και Αρμόδια Άτομα (Appointed Persons) για παροχή πρώτων βοηθειών. Η εκπαίδευση των εν λόγω ατόμων πρέπει να τεκμηριώνεται με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, το οποίο να ανανεώνεται με επανεκπαίδευση, ανά τρία έτη. Επίσης, οι εκπαιδευμένοι βοηθοί πρέπει να παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιτήρησης ανά έτος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
- Μην προσφέρεις πρώτες βοήθειες πέρα από όσα γνωρίζεις και αν δεν είσαι κατάλληλα εκπαιδευμένος.

- Μην αποπειραθείς να δώσεις περισσότερα από όσα γνωρίζεις με βάση τις βασικές αρχές πρώτης βοήθειας, εκτός, και αν έχεις ήδη εκπαιδευτεί. Όταν πρόκειται να δώσεις βοήθεια, ΠΡΩΤΑ βεβαιώσου για τον παράγοντα ΑΣΦΑΛΕΙΑ! 

- Και στις δύο περιπτώσεις στείλε κάποιον να ειδοποιήσει βοήθεια αναφέροντας το τηλέφωνο, τον τόπο του ατυχήματος, την ώρα, χαρακτηριστικά του πάσχοντα, και πιθανή πάθηση πχ ‘..δέν αναπνέει..’και να αναμένει στο ακουστικό, έως ότου το υπεύθυνο άτομο του πεί να κλείσει.

Για περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση θα χαρούμε να συμμετέχετε σε επόμενη προσπάθειά μας.